Strona główna

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka dr Gabrieli Więckowskiej świadczy usługi prawne w zakresie wszystkich głównych gałęzi prawa. Obszarem praktyki obejmuje prawo karne, prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo handlowe i spółek, prawo nieruchomości, prawo procesowe i arbitraż gospodarczy oraz prawo administracyjne.

Adwokat dr Gabriela Więckowska prowadzi kancelarię wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Zakres działalności obsługiwanych podmiotów jest bardzo szeroki. Jesteśmy przekonani, iż dzięki naszemu potencjałowi osobowemu, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu szybką i sprawną obsługę w pełnym zakresie potrzeb.

Zakres świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat dr Gabrieli Więckowskiej wyznaczają wiedza i prawnicy, o wysokim stopniu przygotowania merytorycznego oraz dużym doświadczeniu zdobytym w ramach bogatej praktyki. Poszczególne obszary praktyki tworzą unikalną, specjalistyczną ofertę pozwalającą rozwiązywać problemy oraz realizować cele wyznaczane przez naszych klientów. Na życzenie klientów firma zapewnia pomoc prawną w sprawach spoza bieżącej praktyki kancelarii.

Gabriela Więckowska gwarancja

Adwokat Kraków - Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie zarówno niemajątkowe i majątkowe, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi. W praktyce prawo rodzinne prowadzimy sprawy majątkowe małżeńskie - podział majątku wspólnego małżonków, sprawy związane z alimentami, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy związane z pochodzeniem dziecka. Reprezentujemy klientów w sprawach o rozwód i separację, uznanie wyroku rozwodowego sądu zagranicznego.

 

Adwokat Kraków - Rozwody

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach o rozwód. Prawo rodzinne przewiduje możliwość rozwiązania małżeństwa na drodze sądowej poprzez rozwód. Rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków, następuje w orzeczeniu sądowym wydanym w postaci wyroku po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie o rozwód. Sprawy rozwodowe prowadzimy w sądach na terenie całej Polski.

 

Adwokat Kraków - Prawo spadkowe

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących problematyki prawa spadkowego. Prawo spadkowe jest jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii Adwokackiej. W szczególności w zakresie prawo spadkowe i postępowania spadkowe prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o dziedziczenie gospodarstw rolnych, testamenty i dziedziczenie testamentowe, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego i wydziedziczenie.

 

Adwokat Kraków - Kasacje i skargi kasacyjne

Kancelaria Adwokacka sporządza kasacje w sprawach karnych. Ponadto w postępowaniu karnym składamy wnioski o wznowienie postępowania. Sporządzamy skargi kasacyjne w postępowaniach cywilnych i gospodarczych. Obok skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych wnosimy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń. Sporządzamy skargi o wznowienie postępowania i skargi o uchylenie wyroków sądów polubownych. Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sprawach przed Sądem Najwyższym.

 

Adwokat Kraków - Prawo karne

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce prawa karnego, w tym prawo karne uregulowane w przepisach kodeksu karnego oraz prawo karne uregulowane w ustawach pozakodeksowych. W tym prawo karne gospodarcze - white collar crime, prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze. W ramach świadczonych w zakresie prawa karnego usług zajmujemy się przede wszystkim reprezentacją Klientów w procesach karnych, występując w charakterze obrońcy w sądach na terenie całej Polski.


Copyright © 2011 Gabriela Więckowska Kancelaria Adwokacka Design by: www.sogreen.pl