Strona główna

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka dr Gabrieli Więckowskiej świadczy usługi prawne w zakresie wszystkich głównych gałęzi prawa. Obszarem praktyki obejmuje prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo karne, prawo handlowe i spółek, prawo nieruchomości, prawo procesowe i arbitraż gospodarczy.

Adwokat dr Gabriela Więckowska prowadzi kancelarię wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Zakres działalności obsługiwanych podmiotów jest bardzo szeroki. Jesteśmy przekonani, iż dzięki naszemu potencjałowi osobowemu, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu szybką i sprawną obsługę w pełnym zakresie potrzeb.

Zakres świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat dr Gabrieli Więckowskiej usług wyznaczają wiedza i prawnicy, o wysokim stopniu przygotowania merytorycznego oraz dużym doświadczeniu zdobytym w ramach bogatej praktyki. Poszczególne obszary praktyki tworzą unikalną, specjalistyczną ofertę pozwalającą rozwiązywać problemy oraz realizować cele wyznaczane przez naszych klientów. Na życzenie klientów firma zapewnia pomoc prawną w sprawach spoza bieżącej praktyki kancelarii.

Gabriela Więckowska gwarancja

Adwokat Kraków - Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie zarówno niemajątkowe i majątkowe, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi. W praktyce prawo rodzinne prowadzimy sprawy majątkowe małżeńskie - podział majątku wspólnego małżonków, sprawy związane z alimentami, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy związane z pochodzeniem dziecka. Reprezentujemy klientów w sprawach o rozwód i separację, uznanie wyroku rozwodowego sądu zagranicznego.

 

Adwokat Kraków - Rozwody

Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę w sprawach przed Sądem Okręgowym o rozwód. Mając świadomość charakteru tych spraw oraz związanych z ich przebiegiem emocji staramy się wspierać prawnie naszych Klientów od początku postępowania w sprawie o rozwód do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Pomagamy, na początkowym etapie podjąć decyzję co do kwestii dochodzenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron, w szczególności zasadności jej dochodzenia i rzeczywistych szans na rozwiązanie związku małżeńskiego stron z winy drugiego z małżonków. Od początku dążymy do tego, by wypracować stanowisko procesowe zapewniające w konsekwencji wyrok satysfakcjonujący naszych Klientów. W sprawach o rozwód z uwagi na ich specyfikę staramy się brać pod uwagę nie tylko kwestie prawne, ale także związane z dalszym funkcjonowaniem naszych Klientów po rozwiązaniu ich związku małżeńskiego przez rozwód. Powyższe dotyczy w szczególności kwestii związanych z władzą rodzicielską, alimentami czy sposobem uregulowania kontaktów stron ze wspólnymi małoletnimi dziećmi. Z uwagi na fakt, iż naturalną konsekwencją postępowania w sprawach o rozwód jest najczęściej kwestia podziału majątku wspólnego małżonków, zapewniamy wsparcie prawne w dokonaniu, w formie ugody lub jeżeli to niemożliwe w ramach postępowania sądowego, podziału majątku wspólnego stron.

 

Adwokat Kraków - Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest jedną z wiodących specjalizacji Kancelari Adwokackiej. Kancelaria Adwokacka oferuje swoim Klientom wszechstronną obsługę z zakresu prawa spadkowego. Reprezentujemy Strony w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy jak i na podstawie testamentu. Adwokat dr Gabriela Więckowska świadczy szeroką pomoc w sprawach o dział spadku i najczęściej związane z nim zniesienie współwłasności. Szczególna uwagę poświęca sprawom o zachowek. Mając na uwadze gwarancyjną funkcję zachowku, jaką ustawodawca przewidział w systemie prawnym, ze szczególną dbałością dążymy do tego by nasi klienci, w zależności od stanowiska procesowego osiągnęli możliwie najkorzystniejsze dla siebie rozstrzygnięcie w procesach związanych z roszczeniami związanymi z zachowkiem. W przypadku wątpliwości związanych z możliwością przyjęcia lub odrzucenia spadku, pomagamy naszym klientom ocenić ich sytuację prawną i majątkową związaną ze spadkiem oraz ustalić właściwe stanowisko wobec przysługujących im praw wchodzących w skład spadku.

 

Adwokat Kraków - Kasacje i skargi kasacyjne

Kancelaria Adwokacka sporządza kasacje w sprawach karnych. Ponadto w postępowaniu karnym składamy wnioski o wznowienie postępowania. Sporządzamy skargi kasacyjne w postępowaniach cywilnych i gospodarczych. Obok skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych wnosimy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń. Sporządzamy skargi o wznowienie postępowania i skargi o uchylenie wyroków sądów polubownych. Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sprawach przed Sądem Najwyższym.

 

Adwokat Kraków - Prawo karne

Kancelaria zajmuje się w szeroko rozumianą problematyką prawa karnego, w tym prawa karnego uregulowanego w przepisach kodeksu karnego oraz prawa karnego uregulowanego w ustawach pozakodeksowych, (karne gospodarcze - white collar crime, prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze). W ramach świadczonych w zakresie prawa karnego usług zajmujemy się przede wszystkim reprezentacją Klientów w procesach karnych, występując w charakterze obrońcy w sądach na terenie całej Polski.


Copyright © 2011 Gabriela Więckowska Kancelaria Adwokacka Design by: www.sogreen.pl